Enerji

Enerji


12.6 MW Karaçayır Rüzgar Enerji Santrali
12.6 MW Karaçayır Rüzgar Enerji Santrali
Mursal Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.(Ortak Girişim)
Sivas
2016
14.7 MW Konakpınar Rüzgar Enerji Santrali
14.7 MW Konakpınar Rüzgar Enerji Santrali
Akyurt Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.(Ortak Girişim)
Sivas
2016
14.7 MW Akyurt Rüzgar Enerji Santrali
14.7 MW Akyurt Rüzgar Enerji Santrali
Akyurt Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.(Ortak Girişim)
Tokat
2016
17.58 MW Arca Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali
17.58 MW Arca Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali
Gürsu Temiz Enerji Üretim A.Ş.
Of / Trabzon
26.04.2012
128 MW Kangal Rüzgâr Enerji Santrali
128 MW Kangal Rüzgâr Enerji Santrali
Kangal Elektrik Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.
Kangal / Sivas
-