Endüstriyel Tesisler

Endüstriyel Tesisler


Demiryolları Araçları İçin Atölye, Depo ve İstasyonlara 35 Adet Akaryakıt, Madeni Yağ, Yumuşak Su İkmal İstasyonu ve 20 Adet Patinaj Kumu İkmal Tesisi Kurulması
Demiryolları Araçları İçin Atölye, Depo ve İstasyonlara 35 Adet Akaryakıt, Madeni Yağ, Yumuşak Su İkmal İstasyonu ve 20 Adet Patinaj Kumu İkmal Tesisi Kurulması
Kırka IV. Boraks Pantahidrat Tesisi
Kırka IV. Boraks Pantahidrat Tesisi
Eti Maden işletmeleri Genel Müdürlüğü - Ankara
Kırka / Eskişehir
04.02.2011