Hakkında

Kalite Yönetimi


Kalite Politikamız

Temel değerlerimizden ödün vermeden ;

 • Sektörümüzle ilgili yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, yaptığımız işleri ve ürettiklerimizin kalitesini sürekli iyileştiririz.
 • Türkiye’ deki eksik veya yetersiz sektörleri araştırır, yeniliklere açık yapımızla, kurumsallaşarak büyümeyi sürdürürüz.
 • Koordineli çalışır, doğru planlama, nitelikli ve yeterli elemanlarla başarılı organizasyonlar gerçekleştiririz.
 • Çağdaş yönetim ve işletim sistemini uygular, iç ve dış müşteri memnuniyetini arttırırız.
 • Verimliliği ve kaliteyi ilke edinmiş bir ekip çalışmasına, araştırmacı, deneyimli ve dinamik kadrolarımızla, saygı çerçevesinde bireysel rekabete ve denetime inanır, kanunlara uygun şeffaf bir firma olmanın gururunu yaşarız.

Çevre, Sağlık ve Güvenlik Politikamız

 • Biz, ürettiğimiz hizmetlerde çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli iyileştirmek için çaba harcarız.
 • Faaliyetlerimizi yürütürken çevreye etkilerimizi tespit eder ve varsa olumsuz etkileri en aza indiririz.
 • Faaliyetlerimiz sırasında, enerjiyi ve kaynaklarımızı etkin kullanır ve sürekli tasarruf etmek için önlemler alırız.
 • Projelerimizi yaparken atıklarımızı kontrol altında tutar, hava, su ve toprağın kirlenmesini, uygun tekniklerle minimize ederiz.
 • Çevre, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin tüm çalışanlar tarafından yaşatılabilmesi için gerekli olan duyuru, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını yürütürüz.
 • Sunduğumuz tüm hizmetler sırasında; çalışanları ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanları, işle ilgili yaralanma ve hastalıklardan koruruz.
 • Kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine zarar vermemek için tehlikeyi daha başlangıç aşamasında kontrol edip, sürekli olarak izleyerek, gerekli düzenlemeleri yapar ve uygulama aşamasında mümkün olan her türlü korumayı sağlarız.
 • Verdiğimiz hizmetlerin çevreye etkilerini kamuoyuna duyurur, bilgimizi onlarla paylaşırız.

Misyonumuz

Biz,İnşaat Müteahhitliği ve Turizm Yatırımcılığı işinde; tecrübe ve dinamizmimize, teknolojik gelişimi de katarak evrensel ölçekte başarılı imalat yapmak ve istihdam yaratmak için varız. Kalite ve dürüstlüğümüzle örnek olarak, sektörün güvenilir ve ehil müteahhit firma ihtiyacını karşılar, ulusal ekonomimize önemli katkılarda bulunuruz.

Vizyonumuz

ECETUR Şirketler Grubu; girdiği her sektörde; kaliteli, örnek üretimler yapan ve örnek hizmetler veren kurumlar yaratır. Aldığı işi en başarılı şekilde bitiren, itibarlı, marka olmuş bir firma olarak bünyesindeki deneyimli, uzmanlaşmış ve dinamik kadrolarıyla sürekli büyür ve gelişir.

Temel Değerlerimiz

Biz ECE TUR Şirketler Grubu çalışanları olarak;

 • Güvenilir
 • Çalışkan
 • Dürüst
 • Açık
 • Dayanışma ve işbirliği içinde
 • İletişim kurabilen
 • Sevgi ve saygıya önem veren
 • Kendisi ve çevresiyle barışık
 • Sorumluluk bilinci taşıyan
 • Yaratıcı
 • Kendi geleceğini kurumun geleceğinde görebilen
 • Bir aileyiz.