Toplam Güç

188 MW

Yıllık Üretim

550 GWh

Yıllık Azaltılan Sera Gazı Emisyonu

280,000 Ton CO2e

Elektrik İhtiyacı Karşılanan Hane Sayısı

180,000