Toplam Güç

144 MW

Yıllık Üretim

420 GWh

Yıllık Azaltılan Sera Gazı Emisyonu

210,000 Ton CO2e

Elektrik İhtiyacı Karşılanan Hane Sayısı

140,000