Project Name: Melen Dam Construction
Customer: Dsi Genel Müdürlüğü - Ankara
Location: Ortaköy/Kocaali - Sakarya
End Date: 2016


PROJENİN YERİ AMACI VE CİNSİ

İstanbul’un yaklaşık 200 km doğusunda ve Sakarya iline bağlı Kocaali ilçesinin Ortaköy beldesine 5 km mesafede Cumayeri ilçesi – Uğurlu köyü arasında Büyük Melen Çayı üzerindedir. Baraj yerine ulaşımı sağlayan yolların çoğu asfalt kaplıdır yer yer stabilize yollar da mevcuttur.
Melen Barajı İnşaatı Trakya yakasındaki Çerkezköy ve Silivri yerleşimleri ile Anadolu yakasındaki Gebze yerleşimi arasında uzanan İstanbul metropolitan alanının içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla geliştirilen “Büyük İstanbul Su Temin Projesi” kapsamında yer almaktadır.
Projenin amacı, Batı Karadeniz Havzası’nın önemli akarsularından Büyük Melen Çayı su potansiyelinden istifade ederek İstanbul metropolitan alanı dahilinde 2040 yılına kadar olan içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının öncelikle karşılanmasını hedefleyen su teminine ilaveten hidroelektrik enerji üretimi yapılmasıdır. Ayrıca yörenin su ve toprak kaynaklarının geliştirilerek bu yörede yaşayan halkın ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamaktır.
Melen Barajına ait karakteristikler aşağıda verilmiştir.

  • Yeri: Sakarya
  • Maksadı: İçmesuyu, Enerji
  • Toplam Rezervuar Hacmi: 693,5 hm3
  • Baraj Tipi: SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton)
  • Baraj Gövde Hacmi: 2.100.000 m3
  • Temelden Yükseklik: 124 m
  • Kurulu Güç: 45 MW