Hakkında

Başkan’ın Mesajı


İnşaat, turizm, dış ticaret ve enerji alanlarında iştigal eden firmalarımızı tanıtmak amacıyla hazırladığımız siteyi ziyaret edip incelediğiniz için teşekkür ederim.

Globalleşen ve sınırların birbiri peşi sıra kalkarak tek bir dünya vatandaşlığına doğru hızla gidildiği bilgi çağında, bu hızlı değişime uyum sağlamaya çalışan Türkiye’de değişime öncülük yapan turizm ve inşaat gibi iki ana sektörde var olmaktan mutluluk duyuyorum. ECE TUR şirketler grubunun bugünlere gelmesinde emeği olan arkadaşlarıma belirlemeye çalıştığım ana hedef; yapılan iş her ne olursa olsun teknik, sanat ve fen kurallarına uygun, teknolojik yenilikleri kullanarak, ekip çalışması içerisinde yapılmasıdır. Ortaya çıkacak işin sağlığı, önce kendilerinin beğenmesine ve aynı zamanda istek ve mutlulukla yapılmasına bağlıdır. Ülke kalkınmasının ekonomik, işlevini en üst düzeyde gören imalatlar yaparak mümkün olacağı inancındayım. Ekonomi sağlamak, yapılan işin en iyisinin bir defada ve öngörülen programa uygun şekilde yapabilmekten geçmektedir. Ülke kaynaklarının israfının önlenebilmesi için alınacak en etkili tedbir, yapılan imalatların bakım – onarım masraflarını en aza indirecek kalite ve ciddiyetle yapılması ile sağlanabilir.

Will ROGERS’ın “Doğru yolda olsanız bile, orada sadece oturuyorsanız sizi ezer geçerler.” sözünde olduğu gibi değişen dünyada hak ettiğimiz yere bir an evvel ulaşmak, ülke insanımızın refah düzeyini yükseltmek ve çocuklarımıza mutlu yarınlar sağlamak için çok çalışmamız gerektiği inancındayım.

İbrahim TAŞBAŞI